03/01/2019 ~ Shitbrain vs. Pararrayos – Ciutat de Granada SPLIT (edita la servidumbre)